Thứ Tư, ngày 11/12/2019 17:52 PM (GMT+7)
Số liệu môi trường 2019 dùng năm 2005: Bộ Tư pháp nói do "sơ suất"

Số liệu môi trường 2019 dùng năm 2005: Bộ Tư pháp nói do "sơ suất"1

Chiều nay (8/11), đại diện Bộ Tư pháp đã có các trao đổi xung quanh sự việc trong Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ...