Thứ Ba, ngày 21/05/2019 01:59 AM (GMT+7)
Lỗ ròng hơn 656 tỷ đồng, HNG của Bầu Đức bị loại khỏi danh sách ký quỹ

Lỗ ròng hơn 656 tỷ đồng, HNG của Bầu Đức bị loại khỏi danh sách ký quỹ

Lỗ ròng hơn 656 tỷ đồng là nguyên nhân khiến cho cổ phiếu HNG của Bầu Đức bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao...