Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 10:37 AM (GMT+7)
“Cuộc chiến” đỗ xe ô tô trong chung cư: Quy định không còn phù hợp?

“Cuộc chiến” đỗ xe ô tô trong chung cư: Quy định không còn phù hợp?

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định bắt buộc bố trí bãi đỗ ô tô trong các khu chung cư, tuy nhiên, hiện nay, do số lượng gia đình...