Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 15:13 PM (GMT+7)
Thủ tướng yêu cầu triển khai 9 nhiệm vụ để phòng chống thiên tai

Thủ tướng yêu cầu triển khai 9 nhiệm vụ để phòng chống thiên tai

Chính phủ tiếp tục khẳng định quan điểm đối với công tác phòng chống thiên tai là “xây dựng xã hội phát triển an toàn trước thiên...