Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 09:34 AM (GMT+7)
Trump có thể bị đồng minh quay lưng trong bão luận tội

Trump có thể bị đồng minh quay lưng trong bão luận tội

Gordon Sondland, đại sứ trung thành của Trump, đang đứng trước áp lực từ bỏ Tổng thống để tự cứu chính mình.