Thứ Ba, ngày 24/10/2017 03:56 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Cá chết nổi la liệt ở khu vực đập Hố Chuối

Quảng Ngãi: Cá chết nổi la liệt ở khu vực đập Hố Chuối

Chỉ riêng hộ bà Vân ước tính thiệt hại do cá nuôi ở tại khu vực đập Hố Chuối bị chết lên đến hàng chục triệu đồng.