Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 20:17 PM (GMT+7)
Phát hiện bí mật bên trong lăng mộ vua 1.000 năm ở Trung Quốc

Phát hiện bí mật bên trong lăng mộ vua 1.000 năm ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc trong các cuộc khai quật ở phía bắc của đất nước đã tìm ra và khai quật một ngôi mộ của vua với...