Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 05:44 AM (GMT+7)
Quảng Nam: Vượt khó, nhiều nông dân thu hàng trăm triệu/năm

Quảng Nam: Vượt khó, nhiều nông dân thu hàng trăm triệu/năm1

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang trở thành điểm sáng, tạo sự động viên, cổ...