Thứ Hai, ngày 17/12/2018 03:10 AM (GMT+7)
Kỳ lạ Thanh Hóa!

Kỳ lạ Thanh Hóa!3

Nếu không thốt lên cụm từ cảm thán này, thú thật tôi không biết phải gọi việc khái tính chi phí gần 104 tỷ đồng cho lễ kỷ niệm 990...