Thứ Hai, ngày 18/11/2019 06:34 AM (GMT+7)
Chủ tịch Thào Xuân Sùng: Hội cần phát huy vai trò chủ đạo về tam nông

Chủ tịch Thào Xuân Sùng: Hội cần phát huy vai trò chủ đạo về tam nông

Ngày 17/9, tại Ninh Bình, Trung ương Hội Nông dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội...