Thứ Hai, ngày 14/10/2019 22:46 PM (GMT+7)
Nuôi đàn bò lông đen mượt như nhung, của hiếm có khó tìm ở Thủ đô

Nuôi đàn bò lông đen mượt như nhung, của hiếm có khó tìm ở Thủ đô

Anh Phương Hồng Tuyến lùa đàn bò lông đen mượt như nhung, sừng thẳng, tai thẳng ra khu vườn ngập cỏ non mọc trên phù sa đất bãi....