Thứ Ba, ngày 16/07/2019 15:58 PM (GMT+7)
Bí ẩn về nghệ thuật xem tướng của người Trung Quốc

Bí ẩn về nghệ thuật xem tướng của người Trung Quốc

Thuật xem tướng (Mian Xiang) là một loại bói toán cổ truyền của Trung Quốc. Thuật xem tướng dựa vào việc quan sát các đặc điểm...