Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 03:53 AM (GMT+7)
“Việc nhàn – lương cao”: Thay 1 bóng đèn đút túi nửa tỷ đồng

“Việc nhàn – lương cao”: Thay 1 bóng đèn đút túi nửa tỷ đồng

Chỉ cần thay một chiếc bóng đèn trên đỉnh tháp truyền hình, chàng trai trẻ đút túi ngay nửa tỷ đồng, định kì 6 tháng một lần.