Thứ Ba, ngày 28/01/2020 21:13 PM (GMT+7)
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám hoàn toàn không phải... “ăn may”

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám hoàn toàn không phải... “ăn may”5

Lâu nay, cứ vào mỗi dịp chúng ta kỷ niệm Cách mạng tháng Tám (1945) lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc cho rằng thắng lợi của...