Thứ Hai, ngày 18/11/2019 13:52 PM (GMT+7)
Vì sao Hà Nội bất ngờ công bố bản đồ sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm?

Vì sao Hà Nội bất ngờ công bố bản đồ sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm?

Thanh tra Chính phủ và UBND TP. Hà Nội đã công bố và trình chiếu bản đồ xác định phạm vi quản lý đất sân bay Miếu Môn có đầy đủ...