Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 06:33 AM (GMT+7)
Bảng lương bác sĩ, dược sĩ mới nhất từ ngày 1/7/2019

Bảng lương bác sĩ, dược sĩ mới nhất từ ngày 1/7/20194

Từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,39 triệu đồng/ tháng 1,49 triệu đồng/ tháng. Điều này, kéo theo sự...