Thứ Ba, ngày 16/07/2019 05:51 AM (GMT+7)
Bảng lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất từ 1/7/2019

Bảng lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất từ 1/7/2019

Bảng lương cán bộ công chức, viên chức từ 1/7/2019 sẽ có những sự thay đổi theo sự điều chỉnh của mức lương cơ sở.