Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 08:10 AM (GMT+7)
Quảng Nam đưa công nghệ cao vào quản lý và bảo vệ rừng

Quảng Nam đưa công nghệ cao vào quản lý và bảo vệ rừng

“Hình thức giao khoán rừng có sự thay đổi căn bản sang ưu tiên cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Ngoài ra, cũng khẩn trương...