Thứ Ba, ngày 21/05/2019 02:40 AM (GMT+7)
Phú Thọ: Họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Phú Thọ: Họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Chiều 27.3, tại tỉnh Phú Thọ diễn ra cuộc họp bất thường biểu quyết miễn nhiệm chức vụ, bầu mới chức danh và bầu bổ sung ủy viên...