Thứ Tư, ngày 21/08/2019 05:57 AM (GMT+7)
Infographic sự nghiệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Infographic sự nghiệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng1

15h14 phút chiều nay (23.10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức. Dân Việt giới thiệu về tiểu sử...