Thứ Hai, ngày 20/05/2019 09:40 AM (GMT+7)
Những nữ dân quân anh hùng xứ Thanh bắn rơi máy bay Mỹ

Những nữ dân quân anh hùng xứ Thanh bắn rơi máy bay Mỹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với các nữ dân quân xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn còn vẹn nguyên ký ức về một thời...