Thứ Hai, ngày 21/10/2019 04:27 AM (GMT+7)
Lý do nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP.Trà Vinh vướng vòng lao lý

Lý do nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP.Trà Vinh vướng vòng lao lý

Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) bị bắt vì đã thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai, để...