Thứ Tư, ngày 16/10/2019 12:14 PM (GMT+7)
Theo dõi nhờ camera hàng xóm, tôi bỗng phát hiện sự lạ phơi bày bí mật "đỏ mặt"

Theo dõi nhờ camera hàng xóm, tôi bỗng phát hiện sự lạ phơi bày bí mật "đỏ mặt"

Tôi chọn thời điểm vào lúc giữa trưa sau khi quan sát qua camera thấy người đàn ông kia đã vào nhà. Từ phòng ngủ của hai vợ chồng...