Thứ Tư, ngày 26/02/2020 05:33 AM (GMT+7)
CLIP: 141 bắt tên trộm liều lĩnh tông xe vào cảnh sát rồi bỏ chạy

CLIP: 141 bắt tên trộm liều lĩnh tông xe vào cảnh sát rồi bỏ chạy

Khi thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát 141, tên trộm đã liều lĩnh lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, y vứt xe máy,...