Thứ Hai, ngày 20/05/2019 09:38 AM (GMT+7)
Kiểm soát than lậu: Đăng ký, xác định rõ vị trí cảng xuất than

Kiểm soát than lậu: Đăng ký, xác định rõ vị trí cảng xuất than1

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức rà soát lại toàn bộ hệ thống cảng, bến được...