Thứ Tư, ngày 11/12/2019 10:46 AM (GMT+7)
Quảng Trị: Biết lỗ nặng vẫn xây dựng bến xe 14,6 tỷ đồng

Quảng Trị: Biết lỗ nặng vẫn xây dựng bến xe 14,6 tỷ đồng1

Cấp dưới tính toán xong thì tham mưu cho lãnh đạo cấp trên rằng nếu xây dựng bến xe mỗi năm sẽ lỗ khoảng 500 triệu đồng nhưng cấp...