Thứ Tư, ngày 13/11/2019 02:25 AM (GMT+7)
“Điểm đặc biệt là 50% Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN ngoài Đảng”

“Điểm đặc biệt là 50% Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN ngoài Đảng”1

Cuối giờ chiều nay (20/9), sau 3 ngày làm việc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) khóa IX đã bế mạc. Đoàn Chủ tịch Ủy ban...