Thứ Tư, ngày 23/10/2019 11:55 AM (GMT+7)
Sửng sốt khi thày bói kể chuyện gieo quẻ xin khỏe chuyện giường chiếu

Sửng sốt khi thày bói kể chuyện gieo quẻ xin khỏe chuyện giường chiếu

Giọng ông trầm hẳn xuống: Tôi bây giờ cứ 4 giờ chiều là cảm thấy như hết hơi. Riêng chuyện ấy, không còn ham muốn mà cố thì...