Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 20:40 PM (GMT+7)
Bệnh viện đặt tên “quốc tế” để làm... truyền thông (Kỳ 3)

Bệnh viện đặt tên “quốc tế” để làm... truyền thông (Kỳ 3)

Đại diện một số bệnh viện, phòng khám có gắn mác “quốc tế” khẳng định họ không được tổ chức nào công nhận là bệnh viện hay phòng...