Thứ Tư, ngày 11/12/2019 02:21 AM (GMT+7)
Xác định rõ lộ trình hoặc bãi bỏ ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Xác định rõ lộ trình hoặc bãi bỏ ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu1

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra đề nghị cần nghiên cứu, xác định rõ lộ trình hoặc bãi bỏ ngay Quỹ bình ổn...