Thứ Năm, ngày 27/06/2019 03:27 AM (GMT+7)
Nhà thờ Đức Bà Paris trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng

Nhà thờ Đức Bà Paris trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng

Trong nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, Nhà thờ Đức Bà Paris đã được chọn làm bối cảnh vì vẻ đẹp cũng như ý nghĩa tôn giáo.