Thứ Hai, ngày 09/12/2019 03:47 AM (GMT+7)
Tướng Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1

Tướng Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1 thay cho Trung tướng Trần Hồng Minh.