Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 06:18 AM (GMT+7)
Online Friday 2019: Hơn 600.000 lượt quét mã QR Code thành công

Online Friday 2019: Hơn 600.000 lượt quét mã QR Code thành công

Số liệu của Ban tổ chức chương trình Online Friday 2019 cho biết, trong 11 giờ đầu tiên của "Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm",...