Thứ Hai, ngày 14/10/2019 06:45 AM (GMT+7)
Học Bác Hồ, cần học cả gương các học trò của Người

Học Bác Hồ, cần học cả gương các học trò của Người1

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó...