Thứ Hai, ngày 21/10/2019 17:26 PM (GMT+7)
Bộ trưởng các nước trên thế giới đi xe gì đi làm?

Bộ trưởng các nước trên thế giới đi xe gì đi làm?1

Đề xuất bộ trưởng đi xe bus, chủ tịch tỉnh đi xe máy, giám đốc sở đi xe đạp... đi làm của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thủy...