Thứ Ba, ngày 20/08/2019 08:25 AM (GMT+7)
Phát hiện hàng loạt sai phạm ở Bộ KHCN, Thanh tra kiến nghị xử lý số tiền “khủng”

Phát hiện hàng loạt sai phạm ở Bộ KHCN, Thanh tra kiến nghị xử lý số tiền “khủng”

Trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra trong việc quản lý, sử dụng kinh phí cho các dự án đầu tư cũng...