Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 08:07 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Vướng 1 hộ dân cầu 30 triệu USD "đứng bánh"

Quảng Ngãi: Vướng 1 hộ dân cầu 30 triệu USD "đứng bánh"5

Với tổng kinh phí đầu tư trên 650 tỷ đồng (khoảng 30 triệu USD) và được hoàn thành cách đây 7 tháng, nhưng cầu Thạch Bích bắc qua...