Thứ Hai, ngày 20/01/2020 16:41 PM (GMT+7)
Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt gần 30 năm

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt gần 30 năm

Ngày 4/12, tổ chức Four Paws đã cứu hộ thành công 1 cá thể gấu ngựa đực được nuôi nhốt gần 30 năm tại một gia đình ở huyện Mộc...