Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:42 PM (GMT+7)
Hóa ra đây là những cách để Trung Quốc kiếm bộn tiền từ “Quốc bảo”

Hóa ra đây là những cách để Trung Quốc kiếm bộn tiền từ “Quốc bảo”

Không được phép buôn bán hay săn bắt nhưng gấu trúc lại là mặt hàng “hái ra tiền” của xứ tỷ dân.