Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 23:51 PM (GMT+7)
Gắn “mào” cho xe công nghệ: Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT “nghiên cứu lại”

Gắn “mào” cho xe công nghệ: Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT “nghiên cứu lại”

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu việc hủy bỏ quy định bắt buộc phải gắn hộp đèn trên nóc xe thay vào đó dùng công nghệ để quản...