Thứ Hai, ngày 20/05/2019 12:36 PM (GMT+7)
"Gọi vong" ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

"Gọi vong" ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?1

Bà Phạm Thị Yến là ai mà có thể thu hút hàng chục ngàn người đến chùa Ba Vàng để "thỉnh vong", "giải oán" mỗi năm?