Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 03:12 AM (GMT+7)
"Vương quốc" của những gốc cây lớn kỳ lạ chưa từng thấy ở Quảng Nam

"Vương quốc" của những gốc cây lớn kỳ lạ chưa từng thấy ở Quảng Nam3

Đây là cánh “rừng thiêng” theo quan niệm truyền thống của người Cơ Tu nên không có ai dám bén mảng, xâm phạm rừng.