Thứ Tư, ngày 23/10/2019 23:55 PM (GMT+7)
Phiên đấu giá lần thứ hai lô gỗ sưa trăm tỷ lại “đổ bể”, dân họp khẩn

Phiên đấu giá lần thứ hai lô gỗ sưa trăm tỷ lại “đổ bể”, dân họp khẩn

Trưởng thôn Vũ Văn Tuyến xác nhận hiện không có người mua hồ sơ tham gia đấu giá lô gỗ sưa thu được từ hai cây sưa đỏ 130 tuổi và...