Thứ Hai, ngày 23/09/2019 05:49 AM (GMT+7)
Nhà nghiên cứu gen người Việt phải khóa bình luận trên Facebook

Nhà nghiên cứu gen người Việt phải khóa bình luận trên Facebook

Chính các nhà nghiên cứu cũng bất ngờ khi phát hiện hệ gen của người Việt rất giống hệ gen người Thái và khác xa hệ gen của người...