Thứ Hai, ngày 16/12/2019 06:18 AM (GMT+7)
Ca ghép gan đặc biệt kéo dài 14 giờ giúp bệnh nhân 40 tuổi hồi sinh

Ca ghép gan đặc biệt kéo dài 14 giờ giúp bệnh nhân 40 tuổi hồi sinh

Thông thường, các ca ghép tạng đều có sự chuẩn bị trước, tuy nhiên, đây là ca ghép gan cấp cứu đầu tiên từ người cho sống được...