Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 15:55 PM (GMT+7)
Hai trong số các ghềnh đá biển đẹp nhất Việt Nam nằm ở tỉnh nào?

Hai trong số các ghềnh đá biển đẹp nhất Việt Nam nằm ở tỉnh nào?

Theo đánh giá của nhiều trang tin du lịch, trong nhóm những ghềnh đá ven biển đẹp nhất Việt Nam, tỉnh Bình Định đóng góp tới 2 cái...