Thứ Ba, ngày 16/07/2019 05:14 AM (GMT+7)
Đây là 4 tính năng iPhone cần sao chép từ Apple Watch

Đây là 4 tính năng iPhone cần sao chép từ Apple Watch

Có không ít các tính năng trên Apple Watch sẽ trở nên vô cùng hữu ích nếu có mặt trên iPhone.