Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 05:46 AM (GMT+7)
Về thăm gia đình người yêu hiền lành, tốt tính, tôi sợ hãi lùi bước

Về thăm gia đình người yêu hiền lành, tốt tính, tôi sợ hãi lùi bước

Thấy mẹ Linh ra đón mà 1 lần nữa tôi sụp đổ. Đầu tôi lúc đó chỉ nhảy ra 1 câu: "Trời ạ!"