Thứ Năm, ngày 20/02/2020 09:40 AM (GMT+7)
Gà vịt bị nhiễm cúm gia cầm chết, tiêu huỷ được hỗ trợ thế nào?

Gà vịt bị nhiễm cúm gia cầm chết, tiêu huỷ được hỗ trợ thế nào?

Đến ngày 16/2, cả nước có 16 ổ dịch cúm gia cầm (bao gồm 14 ổ dịch do H5N6 và 2 ổ dịch do H5N1) chưa qua 21 ngày tại các tỉnh,...