Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 12:56 PM (GMT+7)
Giang hồ chợ Cầu Muối: Người khiến Đại Kathay cũng phải vài phần kiêng nể

Giang hồ chợ Cầu Muối: Người khiến Đại Kathay cũng phải vài phần kiêng nể1

Đứng đầu bảng và trở thành một cụm từ quen thuộc với dân Sài Gòn trước năm 1975 là “du đãng Cầu Muối”.